Forskellige variationer af Y-øvelsen

Y-skabelonen er en meget brugt og anerkendt skabelon i fodboldtræningen, og benyttes til at indøve pasninger på små områder.

Y-øvelserne er shortpassing øvelser, hvor der fokuseres på:

  • Hurtighed, præcision og kvaliteten i afleveringer
  • Korrekt placering i forhold til at gøre spilvinklen så stor som mulig
  • Små hurtige temposkift
  • Spille sig ud af et lille område med få afleveringer

Denne artikel giver jer fodboldtrænere nogle forskellige variationer af Y-øvelserne.

Det hurtige Y
Det hurtige Y må nok ses som værende den mest brugte variation af Y-øvelserne. Dette skyldes flere ting som bl.a. at den er nem at forstå for fodboldspillerne, og at den kan bruges på alle niveauer.

Det hurtige Y indeholder på fem hurtige pasninger, og et løb i dybden.

Opstil kegler som vist på skitsen til venstre, og placer en spiller ved hver    kegle. Bolden sættes igang og der spilles 1-2 mellem spiller 1 og spiller 2. Når spiller 1 har fået bolden tilbage, spilles den ud til en af kanterne (spiller 3) med en diagonal pasning. Herefter spilles bolden ind mod spiller 2, der har lavet et løb tilbage i banen. Det er vigtigt at der fokuseres på at spiller 2 placerer sig således at hans spilvinkel er så stor som muligt.
Når spiller 2 har fået bolden igen, spilles den i dybden til spiller 3, der laver et temposkift.

Kan du også lide artiklen?

Rotation:
Efter endt spil flytter spiller 1 til spiller 2’s plads, mens spiller 2 rykker til spiller 3’s plads.

Fokus på:
Tempoet og præcisionen i pasningerne, samt bevægelsen fra spiller to og spiller tre. Denne skal ske eksplosivt.

Y’et med vending

Selve spilprincippet i “Y-øvelsen med vending”, minder meget om “det hurtige Y“. I denne øvelse fokuseres der dog på at integrere en vending hos midterspilleren.

Spiller 1 laver en pasning til spiller 2. Spiller 2 vender med bolden mod den kant han ønsker at spille. Det er VIGTIGT at spiller to vender korrekt med bolden. Dvs. drejer spillere venstre om, benyttes venstre ben til at modtage bolden. På denne måde er spillerens vinkel langt større, og spilleren har derfor bedre overblik, samt bedre mulighed for at lave en korrekt pasning til spiller 3.
Når spiller 2 har vendt med bolden, spilles bolden som sagt ud til spiller 3. Spiller tre spiller fodboldbolden tilbage til spiller 2, der derefter spiller den i dybden til spiller 3

Rotation:
Efter endt spil rykker spiller 1 op på spiller 2’s plads, mens spiller to rykker til spiller 3’s plads.

Fokus på:

  • Korrekt vending fra spiller 2
  • Hurtighed i spillet samt bevægelser
  • Korrekt bevægelse samt placering

Y-øvelsen med overlap
Den sidste af fodboldøvelserne er “Y-øvelsen med overlap”.
Her fokuseres der på hurtige pasninger, med det formål at lave et overlap.

 Spiller 1 laver 1-2 kombination med spiller 2, og laver derefter en pasning ud mod spiller 3. Imens bevæger spiller 2 sig, får bolden fra spiller 3, og sender den i dybden til spiller 4.

Rotation:
Spiller 1 rykker til spiller 2’s plads. Spiller 2 rykker til spiller 3’s plads, spiller 3 rykker til spiller 4’s plads.

Fokuspunkter:

Hurtighed og præcision i pasningerne, timing i overlappet, samt rigtig placering hos spiller 2.

 

 

Synes godt om Assistenttræner på facebook!

Del artiklen