Tre “Kaos”-øvelser

Har du på et givent tidspunkt været fodboldtræner for et børne- eller ungdomshold, har du med garanti gjort brug af den klassiske træningsøvelse “kaosdriblinger”. Fodboldøvelsen hvor spillerne med en bold hver dribler rundt i en firkant, og hele tiden skal holde bolden under kontrol samtidig med at de skal orientere sig omkring resten af spillerne, for at kunne drible uden om hinanden.

Jeg vil herunder give tre andre variationer af “kaos”-øvelser.

Kaosfirkant 1

Opstil en firkant på 15 x 15 meter (afhængig af antal spillere). Inddel spillerne i tre hold med tre forskellige farve trøjer. Halvdelen af spillerne skal have en bold.

Spillerne dribler rundt i firkanten og skal så ofte som det er muligt aflevere bolden til en spiller uden bold. Der må ikke afleveres tilbage til samme spiller. Afhængig af niveau kan du sætte maks 2-3 berøringer pr. spiller.

Når spillerne har fået gang i spillet kan du sætte progression på. Spillerne må nu kun aflevere til en bestemt farve (Blå -> Rød, Rød -> Gul, Gul -> blå). Spillerne skal derfor nu hele tiden orientere sig og gøre sig tanker om hvor de skal placere sig for at at kunne være spilbar. Tag evt. nogle af boldene ud af spillet så 1/3 af spillerne har en bold.

Læg fokus på at spillerne hurtigt skal bevæge sig til en ny position, for hele tiden at være spilbar.
Sæt yderligere fokus på om spillerne kan lave kombinationer hvor tre spillere (en af hver farve) placerer sig korrekt, så bolden kan spilles rundt med blot 1-2 berøringer

Kan du også lide artiklen?

kaos-firkant-3

Kaosfirkant 2

Opsæt en firkant på 20 x 20 meter, og lav en mindre firkant på 5×5 meter inde i firkanten.

Spillerne skal drible til modsatte side af den mindste firkant, og lave et “cut” for derefter at drible tilbage til egen kø. Dette skaber en situation hvor 4 spillere på samme tid skal drible ind i et område på 5×5 meter, og de skal derfor have kontrol over bolden og orientere sig i forhold til de tre andre spillere. For at øge tempoet kan der sættes et maks antal sekunder på, før spillerne skal nå modsatte siden og tilbage i køen. Cuttet kan erstattes af en finte, eller en 1-2 aflevering til personen i modsatte kø, efterfulgt af en vending.

kaos-firkant-2

 

Kaosfirkant 3

Denne øvelse henvender sig til de lidt bedre fodboldspillere. Opstil en firkant på 10 x 10 meter. Opdel spillerne i to hold med fire spillere pr. hold. To spillere fra hvert hold står uden for firkanten, mens de resterende to er inde i firkanten.
Holdet skal nu spille bolden fra den ene ende til den anden ved hjælp af begge spillere i midten. Dette gør at spillerne skal orientere og bevæge sig i forhold til hinanden og i forhold til det modsatte hold.

Som progression kan der sættes maks antal berøringer på de to spillere i midten.

Fokus skal lægge på bevægelse, position i forhold til hinanden, samt at få spillet uden om modsatte hold.

kaos-firkant-1

 

Synes godt om Assistenttræner på facebook!

Del artiklen