Udvikler vi selvstændige beslutningstagere?

Jeg læste den anden dag en artikel fra USA om børnefodbold og det at udvikle selvstændige beslutningstagere.

Artiklen handler i korte træk om at vi som trænere eller forældre skal passe på med at træffe beslutningerne for børnene på fodboldbanen. Med ”at træffe beslutningerne” menes det at ”instruere” spillerne i hvor bolden skal spilles hen eller hvad spilleren skal gøre.

For som artiklen korrekt pointere:

  • Vil du som forældre nogen sinde fortælle hvor dit barn skal gemme sig i ”gemmeleg”?
  • Vil du som forældre nogen sinde råbe til din søn eller datter hvor bolden skal kastes hen i stikbold?
  • Eller vil du nogen sinde instruere dine børn og deres kammerater i hvem de skal spille bolden til hvis de spiller fodbold i skolegården?

Svaret bør for de fleste være et rungende nej, da vi selvfølgelig ikke instruerer og guider børn i deres leg.
Hvorfor ser vi så en tendens til det i fodbold? Er det fordi det er ”instrueret leg” i og med at der er en træner der sætter ”legen” op?

Selvfølgelig mener alle forældre og trænere det på den bedste måde når de prøver at guide deres spillere, men udfordringen kan opstå da børn inden puberteten i høj grad søger ”accept” hos forældre, og derved i højere grad vil gøre som forældre siger i stedet for selv at træffe beslutningerne.

Vi har som forældre måske en tendens til at give børnene et svar de skal huske, i stedet for et problem de skal løse, og derved fjerner vi en del af deres evne til selv at træffe beslutninger og lære af de successer eller fejl der følger med når man træffer en beslutning.

Kan du også lide artiklen?

Et godt råd jeg fandt i artiklen er: Instruer kun når bolden ikke er i spil.

Derved får spillerne lov til selv at træffe beslutninger i selve spillet, mens vi kan give dem nogle gode råd til hvordan de MÅSKE KAN (ikke SKAL) løse de situationer de kommer i på fodboldbanen.

Der er sikkert rigtig mange trænere derude med langt mere erfaring inden for dette område.
Hvad er jeres holdning? Hvordan balancerer I mellem at gøre spillerne bedre uden samtidig at ”styre dem”?

Skriv meget gerne en kommentar

Synes godt om Assistenttræner på facebook!

Del artiklen