9v4 possessionspil i zoner med fokus på fremadrettede vendinger

Her spilles der 9v4 inddelt i tre zoner, med det fokus at træne vores midtbane spillere i at søge et åbent område, for efterfølgende at lave en fremadrettet vending.

Derfor skal du bruge øvelsen

Du skal bruge denne træningsøvelse til at styrke dit hold i at spille bolden rundt, og samtidig træne dine midtbanespillere i at lave fremadrettede vendinger, for efterfølgende at lave en fremadrettet pasning.

Du skal bruge

 • 13 spillere
  • Et hold af 9
  • Et hold af 4
 • Bolde
 • 12 kegler / markeringsstænger

Udførsel

Opstil en bane på ca. 20 x 30 meter og inddel banen i tre zoner af 20 x 10 meter. Midterste zone dele yderligere op i tre zoner, så der er en bred midterzone, og to snævre kanter.
I hver af ende-zonerne spilles der 3v1, mens der i den midterste zone spilles 3v2.

I de to ende-zoner og i de to snævre kanter er der fri berøring, mens der i den centrale midterzone kun er en berøring.

Der spilles normalt possesionfodbold med det formål at spille bolden mellem de to ende-zoner. De tre spillere i midterzonen kan derved enten blive i den centrale midterzone og bruge en berøring, eller i hurtige ryk søge ud i en af kanterne, og vende frem i banen med bolden.

Spillerne må ikke opholde sig i kantzonerne, men kun søge derud for at åbne et rum og modtage en aflevering.

Fokuspunkter

 • Spillerne skal turde søge de åbne rum
 • Der skal vende med korrekte ben
 • Højt tempo i spillet med meget bevægelse

Progressioner

 • 3v2 i alle zoner
 • Spillerne i de bagerste zoner kan få lov til falde ned langs kanterne og være spilleren der vender frem i banen med bolden.
 • Sæt begrænsning på antal berøringer